Privacy

De reden voor deze mededeling

Deze pagina beschrijft op welke manier op deze site de persoonsgegevens van de gebruikers die de site bezoeken, worden verwerkt. De verwerking is altijd gebaseerd op beginselen van geoorloofdheid en correctheid, met inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, en er worden passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens getroffen.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende een periode conform de doeleinden waarvoor ze verwekt worden en conform de geldende voorschriften.

Dit privacybeleid wordt ook als beknopte informatie krachtens art. 13 van het wetsbesluit 196/03 verstrekt (Italiaans besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens met inachtneming van de richtlijn 95-46-EG) aan degenen die interageren met de webdiensten van deze site, met als doel de bescherming van de persoonsgegevens, die via telematicatechnologie toegankelijk zijn via het volgende adres:

www.koffieonline.com

dat overeenkomt met de homepage van de site

De informatie wordt alleen verschaft voor de hierboven genoemde site die aan koffieonline toebehoort en niet tevens voor andere websites die eventueel door de gebruiker via links bezocht kunnen worden. Deze sites verwerken de gegevens van hun bezoekers volledig zelfstandig en derhalve verwijst men naar de informatie op de betreffende websites.

De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, zoals op 17 mei 2001 aangenomen door de Europese autoriteiten ter bescherming van de persoonsgegevens, verenigd in de Groep Gegevensbescherming die werd opgericht op grond van art. 29 van richtlijn 95/46/EG, met als doel het vastleggen van enkele minimumvereisten met betrekking tot het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de voorwaarden, duur en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers dienen te communiceren bij een bezoek aan hun website, ongeacht de reden van dit bezoek.

De server waarop de site is ondergebracht is Logict, Postbus 93, 6980 AB Doesburg.

Neemt u in elk geval kennis van alle specifieke informatie aanwezig in de verschillende afdelingen van de site.